ASTAARA TECHNOLOGY PTE. LTD.

Chúng tôi có thể thực hiện thử nghiệm trực tuyến từ xa cho quý công ty trong trường hợp bất kỳ bao bì linh hoạt nào và chúng tôi sẵn lòng nhận mẫu nếu chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm của bạn trong các cửa hàng bán lẻ gần chúng tôi. Vui lòng hoàn thành biểu mẫu liên hệ và yêu cầu “Bản trình diễn video trực tiếp”, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.

HÃY LIÊN HỆ VỚi CHÚNG TÔI    Acknowledgements: Pictures from Getty images or Astaara private collection. Septum (Consumables, costs & challenges): Wikipedia picture in the public domain by Peggy Greb. HACCP / ISO 22000 / Consumable / Leak Testing methods narrative from Astaara archives & various sources publicly available on the Net.